Schildersbedrijf H. van der Til Harkema
 

Disclaimer

Aansprakelijkheid

Schildersbedrijf H. van der Til verklaart dat de inhoud van deze website op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. Desondanks kunnen het bedrijf, medewerkers, auteurs, ontwerpers en bouwers op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie op deze website. Zij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei directe of inderecte schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelen en/of beslissingen die zijn gebaseerd op de informatie op deze site. 

www.schildersbedrijfhvandertil.nl maakt gebruik van cookies. Meer informatie Akkoord